top of page

Vad är SKILLNADEN?

Vad skiljer en Creative Journal från en Art Journal?

En hel del faktiskt. Visserligen handlar bägge om att skapa bilder och att göra det i slags dagboksform, men därifrån tar de lite skilda vägar. Medan du i din art journal har mest fokus på det estetiska uttrycket och ett konstnärligt språk, så är en creative journal mer fokuserad på vad som rör sig i ditt inre, och är alltså en metod med en ännu större terapeutisk kraft.

I en creative journal är dessutom de skrivna orden lika viktiga som de bilder du skapar, och här finns egentligen inget fokus alls på den konstnärliga kvaliteten. Kort och gott kan det sägas vara mer besläktat med bildterapi och bildtolkning, medan art journaling drar mer åt ett utforskande av sin kreativitet. Fast om jag får säga det själv – även art journaling kan ha en kraftfull terapeutisk effekt om man ägnar sig åt det utan krav på prestation.

Upphovskvinnan bakom Creative Journal-metoden heter Lucia Capacchione. Här nedan har jag fritt översatt ett utdrag ur en text på hennes hemsida:

”När jag började föra dagbok för nästan fyrtio år sedan blev jag ganska snart klar över att orden inte räckte till för att jag skulle kunna uttrycka det min själ behövde berätta. Det skrivna ordet var alldeles för begränsat för att beskriva mitt inre liv, vilket ju är dagböckers syfte. När jag ville uttrycka mina känslor, tankar, nattliga drömmar, önskningar och visioner av framtiden, så fungerade bildskapandet bättre och gav röst åt en mycket djupare del av mig själv.

Ärligt talat så blev jag väldigt förbryllad över mina första dagboksbilder. De var så främmande för mig. Jag kunde nästan inte tro att det faktiskt var jag som hade ritat dem och tänkte att om någon skulle få syn på dem så skulle de antagligen anse att jag borde spärras in. Många av bilderna var väldigt primitiva, andra var rejält surrealistiska. Vad hade hänt med mina konstnärliga färdigheter? Var fanns all min erfarenhet som designer i dessa bilder? Jag fruktade nästan att jag höll på att regredera, eller rent av var på väg att bli tokig.

På ett sätt stämde båda dessa farhågor. Jag var i färd med en nystart i livet och hade liksom ramlat in i en zen-liknande nybörjarfas och jag var verkligen som ett barn i många avseende. Jag var dessutom väldigt sjuk, rädd, sårbar och förvirrad vid den här tiden, så för att sammanfatta – jag upplevde det som att jag hade drabbats av ett nervöst sammanbrott. En vän kallade det senare väldigt passande för ”ett nervöst genombrott”.”

Vill du veta mer om bildtolkning? Här hittar du en kortfattad presentation.

senaste inlägg

arkiv   

  • Facebook
  • Instagram
  • Pinterest Social Icon
bottom of page