top of page

Ritualer och BILDMAGI


Ibland använder jag bilder som besvärjelser. De blir en del av en slags magisk ritual som jag använder mig av för att antingen frigöra mig från något eller dra till mig något. Jag tror på magins kraft eftersom det är med våra tankar och föreställningar vi styr det mesta, därmed blir magin inte något konstigt utan fullkomligt logiskt och naturligt. När vi uttalar ord, tänker tankar, gör en bild eller utför en ritual så kan vi rita nya vägar i vårt medvetande och styra mot nya mål. En slags programmering, helt enkelt. Det är förstås inte alltid det är så lätt att omprogrammera sig, att ta sig ur gamla hjulspår kan vara ett hårt arbete, men det går :)

Bilden ovan är ett exempel på en av mina ”bildritualer” eller vad jag ska kalla dem. Den har ett tydligt syfte, även om det kan vara fördolt för betraktaren ;)

senaste inlägg

arkiv   

  • Facebook
  • Instagram
  • Pinterest Social Icon
bottom of page