top of page

Sex GODA SKÄL till art journaling

Bildskapande, terapi och personlig utveckling har fler beröringspunkter än vad man kanske kan tro. Faktum är att det är helande att uttrycka sig i bild, oavsett om man har en terapeut närvarande eller inte. Varför? För att i bildskapandet kommer vi i kontakt med både vår kreativitet, som knyter an till vår inre glädje, och vårt undermedvetna, där många av våra obeabetade hang up's hukar i skuggorna. Så försöker du förstå vitsen med art journaling – här har du sex goda skäl (men det finns många fler) till varför det är så bra:

1. Närvaro

När du tillåter dig att förlora dig i den kreativa processen viker allt annat undan. Ditt fokus och dina tankar riktas mot en och samma sak - bilden du arbetar med. Den blir ditt enda universum, ungefär som när du var ett litet barn och gick upp fullständigt i en lek. Effekten kan liknas vid en meditation och efteråt, om du inte har låitit den inre kritikern förstsöra din process, känner du dig märkbart uppfriskad.

2. Bearbeta ditt inre

Precis som vi under nattens drömmar bearbetar händelser, upplevelser, sår och sorg så bearbetar vi det som rör sig inuti oss när vi skapar bilder. Det kan förstås ske medvetet eller omedvetet, men allt som kommer ut våra händer bär vår prägel, och är du uppmärksam så kommer du att märka att du ofta återvänder till samma symboler, att samma linje på ett återkommande motiv alltid blir skev eller att vissa färger alltid verkar ta över, även om du tänkt dig något helt annat.

3. Bli fri från blockeringar

Du kan välja att medvetet måla och skriva dig fri från gammal barlast som du inte längre vill släpa omkring på. Nu är vi inne på områden som har med bildterapi och bildtolkning att göra och det kan bli riktigt häftigt. När du lär dig betrakta dina bilder som berättelser om dig själv så kan du också gå djupare in i detaljerna och måla dig fri från sådant som du upplever att du inte längre behöver. Du kan till exempel dyka ned i en förträngd upplevelse eller en gammal sorg och medvetandegöra den genom din målning. Genom bildprocessen kan du så stegvis lösa upp den blockering som hindrar dig.

4. Klargöra mål

Känner du dig förvirrad och osäker på vad du egentligen vill eller vilken riktning du ska ta? Även då kan bildskapande och skrivande i kombination, det vill säga art journaling, vara ett förträffligt verktyg. De flesta känner till effekten av att skriva av sig, att man kan släppa taget om gamla föreställningar eller ält som ligger i vägen och så att säga frigöra ”kanalerna” – skrivande och bildskapande tillsammans har ungefär samma effekt, fast dubbelt upp.

5. Kontakt med glädjen

När livet och vardagen känns färglös och trist är det svårt att tro att man någonsin kommer att kunna känna sig riktigt glad igen. Men det är ju bara vad vi tror, för visst är det möjligt att återskapa kontaketn med sin inre glädje och livslust. Att ge utlopp för sin kreativitet utan tankar på prestation är en motorväg till glädjen. För i grund och botten är vi ju alla kreativa varelser, och när vi inte tillåter den komma till uttryck är det som att själva livsgnistan falnar.

6. Tillfredsställelse

Även om den här typen av skapande ska ske lekfullt och utan tanke på prestation eller jämförelse med andra, så går det inte att komma ifrån att när man har gjort en bild som man känner sig riktigt nöjd med så känns det väldigt bra. Viktigt att komma ihåg är dock att om man går in i processen med förväntningen att göra en asbra bild, så kan man hamna lite snett. För då spänner man sig och blir feg, och dessutom tappar själva skapandeprocessen sitt flow. Så håll undan den inre kritikern så gott det går. Går det inte så kan man prova att ”battla” med sin inre kritiker, där hen och ditt lekfulla inre barn får turas om att jobba med bilden. En väldigt spännande och frigörande övning!

Vill du veta mer om art journaling, ta del av våra bilder och hålla dig uppdaterad om kommande kurser – gå in och anmäl dig på sändlistan här till höger så missar du inget.

コメント


senaste inlägg

arkiv   

  • Facebook
  • Instagram
  • Pinterest Social Icon
bottom of page