top of page

b i l d t o l k n i n g

”En bild säger mer än tusen ord”

Det har du säkert hört många gånger. Kanske så många gånger att du inte längre reflekterar över vad det egentligen betyder – att bilderna har ett eget språk. Det är ett språk av symboler som ditt undermedvetna talar alldeles flytande, och du kan lära dig förstå det. Men det bästa av allt är att du kan dra nytta av det för att komma vidare i livet. Bildtolkning handlar om just detta, att tolka och förstå de symboler som omedvetet tar form när du målar en bild. Dessa symboler är meddelanden från ditt undermedvetna, precis som nattens drömmar.

Ett terapeutiskt redskap

Till den första träffen med en bildtolkare ska du måla ett antal förutbestämda bilder – ett hus, en båt, ett träd, en blomma, din ursprungliga familj, din nuvarande familj, samt ett valfritt motiv. Dessa bilder, tillsammans och var och en för sig, tolkar bildtolkaren sedan i en dialog med dig. Eftersom en symbol kan betyda olika saker för olika människor och ha olika betydelser i olika sammanhang, så är det ingen exakt vetenskap. Däremot är det ett terapeutiskt redskap som är mycket dynamisk.

Metoden är kognitiv och även om vi tittar en del på ursprung och orsaker till vad som hindrar dig så ligger tonvikten på att släppa det gamla och föra in det nya du vill ha i ditt liv. Det gör vi med hjälp av en så kallad bildprocess där du i bild efter bild skalar av lager av gamla föreställningar och präglingar från barndomen för att sedan bygga upp nya inre bilder av dig själv som stämmer bättre överens med den du är och vill vara.

Mjuk metod för alla

Metoden passar alla, ung som gammal, man som kvinna –oavsett om du har ett specifikt problem du vill ta itu med, är intresserad av personlig utveckling eller ”bara” är nyfiken på dig själv.

Eftersom det är bilderna som står i fokus och det är kring dessa vi samtalar så upplevs den här metoden ofta som mjukare än att sitta öga mot öga med en samtalsterapeut eller psykolog. På så sätt kan det kännas enklare att prata om både det som är svårt och tungt och det som man drömmer om och vill utveckla.

Lust att prova på?

Om du tycker att det här med bildtolkning verkar vara något för dig är du välkommen att boka in en tid hos mig. Du behöver inte kunna måla – det handlar inte om konstnärlig prestation.

Lägg ned ungefär tio minuter på varje bild, och se till så att du har många färger att välja mellan. Vi tittar sedan på dina bilder tillsammans och jag ger dig olika tolkningsförslag som vi sedan samtalar kring.

Jag ställer frågor om de symboler och budskap som finns i bilden och du bestämmer vad du vill titta närmare på. Vill du så går vid då vidare med en bildprocess. Första gången håller vi på 1,5 timme. Följande gånger brukar omkring en timme vara lagom. Ett tillfälle kostar 600 kronor.

Vem är bildtolkare?

Utbildningen till legitimerad bildtolkare ges av Bildtolkningscentret i Stockholm, och är den enda utbildningen i sitt slag i Sverige. Den startades 1996 av Kristina Wennergren som också utvecklat bildtolkningsmetoden, bland annat med utgångspunkt från psykoanalytikern CG Ljungs teorier om arketyper i det kollektiva omedvetna. 2012 tog den erfarna bildtolkaren Irene Ståhl över utbildningen och idag finns omkring 100 diplomerade bildtolkare.

Att jag valde att bli bildtolkare beror till stor del på ett kombinerat intresse av bild och psykologi. Jag har alltid varit fascinerad av bilder, och genom konsten förstod jag tidigt vilken kraft det finns i symbolernas värld och vilka möjligheter som uppstår om man lär sig att tyda dem. Språkets metaforer och liknelser simmar så att säga även de i samma vatten, så mitt hjärta finns också i orden, i berättelser och sagor och i hur vi uttrycker oss.

Missa inga erbjudanden eller uppdateringar – gå med i sändlistan.

bottom of page